tarikh laman interaktif Bahagian Pinjaman {erumahan

 

BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA
No. 9, Kompleks Kementerian Kewangan,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 PUTRAJAYA